Erasmus+ programmas imigrantu integrācijas projekta aktualitātes

Erasmus +Projekta “Training material and programme for social and business entrepreneurial competence development by virtual learning methods for multinational and multicultural groups, and recognition and validation of the acquired competence”  mērķis un galvenais rezultāts ir apkopt Latvijas, Lietuvas un Itālijas sociālo organizāciju un apmācību centru pieredzi un zināšanas, izstrādājot mūsdienīgu katrai ieinteresētajai valstij viegli pielāgojamu mācību līdzekli, kas, izmantojot IKT, palīdzētu apmācīt dažāda izglītības līmeņa un sociālā statusa migrantus un bēgļus, nodrošinot viņiem pamat zināšanas par uzņēmējdarbības principiem, vietējo uzņēmējdarbības vidi un soļiem savas uzņēmējdarbības attīstībai.

Projekta laikā saziņa starp partneriem notiek caur e-pastiem, skype sanāksmēm un telefoniskā veidā, dažiem no partneriem ir iespēja tikties arī klātienē, tomēr, partneru dažādās lokācijas dēļ, visiem vienā tajā pašā laikā un vietā fiziska tikšanās nebija iespējama. Kā zināms klātienes tikšanās ir daudz produktīvāka, attālinātas saziņas vietā, tādēļ  2018. gada septembrī visi sadarbības partneri tikās 2. starptautiskajā sanāksmē, lai vienotos par sagatavoto apmācības programmu, izstrādāto metodiku un mācību materiālu izstrādes.

Liela daļa darba jau ir paveikta, tomēr turpmākais projekta periods gaidāms vēl ražīgāks ar darbiem, kas jāpaveic. Šo daļu mēs varam nosaukt par reālo projekta īstenošanas periodu, jo mēs ne tikai izstrādāsim mācību materiālus, bet arī nodrošināsim apmācību un mentoringu, pēc kura šie sagatavotie materiāli tiks uzlaboti, balstoties uz apmācīto migrantu pieredzi un ieteikumiem, lai gala izstrādātais produkts, kuru mēs nodosim sociālajiem partneriem, varētu būt kā veiksmīgs atspēriena punkts ikvienam, kurš ir gatavs uzņemties iniciatīvu, tomēr savas idejas veiksmīgai īstenošanai ir nepieciešamas papildus zināšanas un atbalsts.

Projekta kontaktpersona: Marija Vilne, marija@bda.lv.

Publicēts: 2018. gada 10. oktobrī.