Atpakaļ

FA-23, NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Krāpniecība ar fiktīviem īres līgumiem

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:8
Kursa cena, EUR (bez PVN):250,00

Plāni

Datums, laiksVietaValoda
16.decembris - 16.decembris, 2021 (9:00-16:15) TiešsaistēLatviski
Pieteikties

 

Kursa mērķis:

Paaugstināt kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu darbinieku kvalifikāciju, attīstīt prasmes un iepazīstināt tos ar fiktīvo īres līgumu problemātiku, kas ir liels risks piespiedu izsolēs.

Mērķauditorija:

Banku un citu finanšu iestāžu darbinieki, kas izvērtē potenciālo dalību ieķīlāto nekustamo īpašumu izsolēs un pieņem lēmumu par dalību tajās, kā arī banku juristi, kas pārstāv banku intereses piedziņas procesos.

Priekšzināšanas:

Pamata zināšanas lietu un saistību tiesībās, kā arī zināšanas par kreditēšanas procesu.

Mācību materiāli:

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.

Pēc kursa:

Kursa noslēgumā dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros apskatītajām tēmām, kursa laikā piedalās praktisko situāciju izpētēs, kā arī saņem Baltijas Datoru akadēmijas sertifikātu par kursa apguvi.

Ieguvumi no kursa:

 1. Kursa dalībnieki iegūs informāciju par fiktīvo īres līgumu problemātiku.
 2. Apgūs praksē izplatītākās fiktīvo īres līgumu pazīmes.
 3. Spēs analizēt riskus, kas izriet no fiktīviem īres līgumiem.
 4. Banku piedziņas juristiem būs praktiski piemēri prasību celšanai par fiktīvu īres līgumu atzīšanu par spēkā neesošiem, kā arī ieteikumi tiesvedību stratēģijai.
 5. Lēmumu pieņēmēji spēs izpētes rezultātā pieņemt atbilstošus lēmumus.

Kursa programma:

 • Ievads
 • Fiktīvu īres līgumu vēsture
 • Fiktīvu īres līgumu mērķis, pazīmes
 • Piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu
 • Ievešanās nekustamā īpašuma valdījumā
 • Fiktīvu īres līgumu krimināltiesiskais aspekts
 • Tiesu prakse fiktīvu īres līgumu lietās:
  • Līgumu atzīšana par spēkā neesošiem
  • Zaudējumu piedziņa
 • Dzīvojamo telpu īres likums
 • Atbildes uz jautājumiem

 Kursā laikā tiks izskatīti praktiski piemēri un uzdevumi gan individuāli, prasmju trenēšanai, gan grupās.