Atpakaļ

FA-22, NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Ekonomiskās sankcijas teorijā un praksē

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:8
Kursa cena, EUR (bez PVN):250,00

Šobrīd kurss nav ieplānots. Klikšķiniet šeit, lai pieteiktos kursam. Mēs Jūs informēsim, tikko būs zināmi iespējami apmācību datumi.

 

Kursa mērķis

Paaugstināt banku un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar starptautisko organizāciju noteikto sankciju izpildi saistītajiem teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un Eiropas Savienības un ASV normatīvo regulējumu un labāko praksi.

Kurss ietver arī plašu praktisku sankciju situāciju analīzi, izmantojot piemērus no finanšu un citās industrijās konstatētajiem gadījumiem pasaulē un Latvijā, kā arī priekšlikumus sankciju iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai un pilnveidošanai, kā arī ieskatu sankciju situāciju konstatēšanas un izmeklēšanas metodēs.

Mērķauditorija

Kredītiestāžu, maksājumu iestāžu, kā arī citu finanšu iestāžu klientu projektu vadītāji, jaunie un esošie noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju prasību izpildes (AML) jomas darbinieki.

Priekšzināšanas

Pamata zināšanas par finanšu jomas darbības principiem.

Mācību materiāli

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību saturu.

Pēc kursa

Dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām, kā arī saņem Baltijas Datoru Akadēmijas apstiprinātu sertifikātu par kursa apguvi.

Kursa programma

1. Sankciju vēsturiskie aspekti

 • Sankcijas un politika
 • Mūsdienu sankciju apskats

2. Sankciju jomas aktualitātes

 • Latvija
 • Eiropa un pasaule

3. Sankciju organizācijas

 • Organizācijas un to pilnvaras
 • ASV sankciju organizācijas

4. Sankciju instrumentu darbība

 • Piemērošanas tvērums
 • Sankciju veidi un piemērošanas mērķi

5. Stratēģiskas nozīmes preču kontrole

 • Militāras preces
 • Divējāda pielietojuma preces
 • Preču kontroles metodes

6. Globālie sankciju kontroles mehānismi

 • Pasaules prakse
 • Galvenie Latviju ietekmējošie faktori

7. Eiropas Savienības sankcijas

 • Sankciju instrumenti
 • Piemērošanas problemātika

8. Latvijas sankciju regulējums

 • Sankciju organizācijas
 • Piemērošanas problemātika

9. ASV sankciju regulējums

 • ASV sankciju specifika
 • Piemērošanas izaicinājumi

10. Sankciju risku pārvaldīšana

 • Iekšējās kontroles sistēma
 • Uzraudzība un kontroles
 • Optimālākie risinājumi

11. Praktikums

 • Sankciju situāciju kategorijas
 • Kāzusu analīze