Atpakaļ

FA-12, NILLTPFN padziļinātā līmeņa apmācību modulis: Starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas:8
Kursa cena, EUR (bez PVN):250,00

Šobrīd kurss nav ieplānots. Klikšķiniet šeit, lai pieteiktos kursam. Mēs Jūs informēsim, tikko būs zināmi iespējami apmācību datumi.

 

Kursa mērķis

Paaugstināt banku un citu finanšu institūciju darbinieku kvalifikāciju, izglītojot un iepazīstinot tos ar starptautisko organizāciju noteikto sankciju izpildi saistītajiem teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, tiesiskajām prasībām un Eiropas Savienības labāko praksi. Kā arī sniegt informāciju par izstrādes procesā esošo Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu.

Mērķauditorija

Kredītiestāžu un maksājumu iestāžu menedžeri, topošie un esošie NILLTFN ierindas darbinieki.

Priekšzināšanas

Zināšanas par kredītiestādes procesiem.

Mācību materiāli

Izdales materiāli par kursā aplūkoto mācību vielu.

Pēc kursa

Dalībnieki kārto testu par kursa ietvaros aplūkotajām tēmām, kā arī saņem Baltijas Datoru Akadēmijas apstiprinātu sertifikātu par kursa apguvi.

Kursa programma

1. Starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas:

 • Finanšu ierobežojumi, sektorālie ierobežojumi
 • Ieceļošanas, tūrisma ierobežojumi
 • Terorisma apkarošana, AML/TF, Moneyval

2. Sankciju subjekti (Starptautiskās sankcijas)

 • ANO Drošības Padomes sankcijas
 • 2 ES sankcijas
 • ASV OFAC sankcijas
 • 4 Citu valstu sankcijas, sankciju režīmi

3. Starptautiskās sankcijas Latvijā:

 • Finanšu sankciju piemērošanas aspekti, labākā prakse
 • Starptautiska sadarbība

4. Nacionālas sankcijas, Latvijas normatīvie akti:

 • Sankciju likums: no noteikšanas uz ieviešanu uz atcelšanu
 • Efektivitāte un nepieciešamība

5. Kompetentās iestādes:

 • Ārlietu ministrijas loma, citu iestāžu kompetences
 • Finanšu sektora un tirgus dalībnieku loma