Sadarbībā ar Baltijas Datoru akadēmiju sācies starptautisks projekts kvalifikācijas paaugstināšanai bibliotēku nozarē

Mūžizglītības Programma VIAABaltijas Datoru akadēmija uzsāk dalību Mūžizglītības projekta „Efektīva mācību metožu izmantošana kvalifikācijas paaugstināšanai bibliotēku nozarē” īstenošanā. Viens no projekta mērķiem saistīts ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) darbības uzsākšanu jaunajā ēkā. Tajā plānotais tehnoloģiskais nodrošinājums pieprasa būtiski paaugstināt darbinieku kvalifikāciju, tādējādi projekta ietvaros bibliotēkas darbiniekiem tiks dota iespēja attīstīt savas zināšanas un prasmes gan tehnoloģiju, gan informācijas pārvaldības jomā.

Projekta ideja tapusi, sadarbojoties divām Baltijas valstu – Latvijas un Lietuvas Nacionālajām bibliotēkām, lielākajam datorapmācību centram Baltijā – Baltijas Datoru akadēmijai, Boras Universitātei, centrālajai bibliotēkzinātnes un informācijas pārvaldības profesionālās izglītības institūcijai Zviedrijā, Norvēģijas uzņēmumam EUROMASC un izglītības apvienībai I FORTUM.

Pēdējo gadu straujā tehnoloģiju attīstība būtiski ietekmē zināšanu sabiedrības veidošanos, līdz ar to pieaug arī nepieciešamība pēc jauna tipa bibliotekāra. Viņam jākļūst ne tikai par konsultantu, bet arī par informācijpratības un informācijas pārvaldības skolotāju. Projekta sagatavošanas laikā tapušais izglītības apvienības I FORTUM pētījums „Bibliotēku nozares izglītības attīstības virzieni un iespējas izglītības kvalitātes paaugstināšanai” pierāda – 87% respondentu (nozares profesionāļu) uzskata, ka nākotnē bibliotēkas nozare strauji attīstīsies, kas nozīmē, ka bibliotekāram būs nepieciešamas jaunas zināšanas un kompetences. Tādēļ nepieciešams atbilstoši mainīt un bagātināt bibliotēku nozares profesionālās pilnveides un neformālās izglītības sistēmu Latvijā un Lietuvā, sekojot Zviedrijas un Norvēģijas labās prakses paraugam. Bibliotekāram mūsdienās jāspēj sniegt saviem klientiem gan informācija par tehnoloģiju izmantošanas iespējām un prasmēm, gan strādāt ar tradicionālām un multimediālām tehnoloģijām, tādēļ darba vidē vienmēr līdzās jābūt mūsdienu jaunajām prasībām atbilstošu IT speciālistu atbalstam. Šādi izkristalizējušās projekta tiešās mērķa grupas – bibliotekāri, kā arī IT speciālisti, kas strādā bibliotēkā.

Galvenais projekta mērķis ir izveidot bibliotēku nozares darbinieku profesionālās pilnveides programmu, lai darbinieku kvalifikācija un kompetences atbilstu darba tirgus prasībām un inovācijām IT un apmācību jomā. Projekta startēģiskais mērķis ir paaugstināt bibliotēku darbinieku prasmes un kompetences, samazinot plaisu starp Baltijas un Skandināvijas valstīm zināšanu un informācijas pārvaldības, kā arī darba produktivitātes jomā. Inovāciju pārneses ceļā gūtās jaunās zināšanas tiks adaptētas mērķa grupu vajadzībām Latvijā un Lietuvā, kombinējot jaunākos sasniegumus IT jomā un apmācību pieejā. Projekta laikā tiks attīstīta Moodle vide, izveidota e-mācību sistēma (apmācību vadības sistēma), ļaujot mūžizglītību saņemt plašākai mērķa grupas auditorijai, sniedzot iespēju nepieciešamās zināšanas apgūt pieejamā laikā un vietā.

„Efektīva mācību metožu izmantošana kvalifikācijas paaugstināšanai bibliotēku nozarē” (Effective training tools application to qualification improvement in library sector” (ETQI)) ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekts un tiek īstenots ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Projekta koordinators:
LNB

Projekta partneri:
Projekta partneri